Struktury Kultury
Działania dofinansowane w województwie Kujawsko-Pomorskim

Projekt

Struktury Kultury to trzyletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem w województwie kujawsko-pomorskim jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego działania "Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. W regionie program Struktury Kultury dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.

Granty

Konkurs mikrograntowy to jeden z zasadnicznych elementów programu. Do udziału w konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej, opartego na współpracy między sektorem oświaty i kultury, mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkającej i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturową w woj. kujawsko-pomorskim

Warsztaty

W ramach programu Struktury Kultury organizujemy cykle otwartych i zamkniętych warsztatów dla praktyków edukacji kulturowej, nauczycieli, animatorów, artystów. Tematem przewodnim zajęć jest edukacja kulturowa. W pierwszym roku realizacji programu odbyły się warsztaty dotyczące projektowania przedsięwzięć, improwizacji i ruchu, dramaturgie i konteksty realizacji projektów.

Diagnoza

Program poświęcony edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim realizuje działania w kilku obszarach. Jednym z nich jest diagnoza, która będzie bazowała na dwóch etapach. W pierwszym zostaną wykonane badania przekrojowe techniką CAWI lub CATI. Pozwoli to na dotarcie do odpowiedniej ilości respondentów reprezentujących dwie jakościowo istotne kategorie: działaczy organizacji pozarządowych (trenerów, warsztatowców) i nauczycieli prowadzących edukację kulturową.