Struktury Kultury

Alchemia sztuki w górznieńskim kalejdoskopie

Projekt ma za zadanie połączenie sztuki z chemią, a tak naprawdę zaciekawienie chemią (alchemią) poprzez sztukę i vice versa. Chcemy wyjść poza konwencję szkoły, uciec od teorii. Proponujemy warsztaty chemiczne oraz warsztaty z batiku i tak przejdziemy od chemii do sztuki.
Poprzez działania projektowe chcemy zintegrować młodzież licealną, chcemy wyjść poza mury szkoły i pokazać nasze działania w środowisku lokalnym (integracja ze środowiskiem lokalnym). Projekt ma również pozwolić na nowo poznać Górzno przez lokalną młodzież a pochodzącej spoza Górzna poznać Górzno, jego historię, legendy ( zajęcia terenowe – szlakiem legend górznieńskich ) oraz piękno przyrody. Projekt ma za zadanie uwrażliwić każdą i każdego na piękno naszego świata i pozwolić spojrzeć na niego z szerokiej perspektywy. Pozwoli również na konfrontację tego co widzą w Górznie mieszkańcy a co zauważają osoby, które dopiero poznają to przepiękne miasteczko. Zadaniem tych działań jest również poznanie warsztatu pracy artysty.

Realizatorzy: Maria Szwedowska, Izabela Carbiner.