Struktury Kultury

Biesiada Pokoleń

Chcemy pokazać, że muzyka łączy pokolenia. Od wieków wspólny śpiew łączył ludzi. Śpiewanie dawało radość, poczucie wspólnoty, budziło nadzieję, dodawało skrzydeł. To właśnie zainspirowało nas do przeprowadzenia spotkań muzycznych – biesiad dla wszystkich, którzy chcą wrócić do tej niemalże zapomnianej tradycji. Co będziemy robić? Powrócimy do korzeni, czyli wspólnego śpiewania polskich ludowych pieśni. Nasz projekt będzie opierał się na ,,objeździe” świetlic wiejskich i zorganizowaniu w nich muzycznych biesiad pokoleń, w których uczestniczyliby dorośli i dzieci. W określony dzień tygodnia specjalny projektowy autobus będzie objeżdżać całą gminę i zabierać zainteresowanych biesiadą do jednej z ośmiu świetlic wiejskich. Tak więc w każdym tygodniu w innej świetlicy odbywać się będzie biesiada muzyczna, wspólne śpiewanie przy żywym akompaniamencie, granie na instrumentach, co ma sprzyjać integracji młodych ze starszymi, a także mieszkańców sąsiadujących miejscowości. Jednym z celów naszych spotkań oprócz współdziałania pokoleń jest przygotowanie do nocy sobótkowej organizowanej przez GOKiS. To ludowe święto sprzyja integracji, dobrze odbierane jest zarówno przez młodszych i starszych. Chcemy aby w tę magiczną noc wspólnie zabrzmiały głosy mieszkańców całej gminy.

Pomysł na realizację projektu wynika z obserwacji jaka została przeprowadzona podczas zajęć wokalno-instrumentalnych dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej. Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku szkolnym z całego terenu gminy. Zwróciliśmy uwagę, że dzieci często przyprowadzane są przez rodziców, babcie i dziadków, którzy w czasie trwających zajęć czekają na nie w szatni, czy na korytarzu. Widok dorosłych, korzystających w tym czasie z telefonów komórkowych, nie rozmawiających ze sobą, skłonił nas do refleksji i był pierwszym punktem do przeprowadzenia diagnozy. Po analizie problemu możemy stwierdzić, że na terenie gminy brakuje inicjatyw, które adresowane byłyby zarówno do dorosłych jak i do dzieci. Drugi analizowany problem to dostępność zajęć w Domu Kultury dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ma swoją siedzibę ma w Otowicach. Zajęcia odbywają się popołudniami, co w okresie szkolnym stanowi przeszkodę w regularnym uczęszczaniu na nie (brak transportu), trudności mają zwłaszcza dzieci i młodzież mieszkająca w pozostałych miejscowościach gminy. Struktura organizacyjna GOKiS obejmuje także 8 świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach: Ostromecko, Czarże, Wałdowo Królewskie, Gzin, Czemlewo, Bolumin, Janowo, Otowice. Miejscowości te rozproszone są po całym obszarze gminy i nie są ze sobą skomunikowane. Dlatego dostrzegamy potrzebę wzajemnej integracji mieszkańców wszystkich miejscowości w gminie.

Autorzy:

Agnieszka Kempa – absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na wydziale historii. Nauczycielka historii, interesuje się historią regionalną, malarstwem i architekturą sakralną. Koordynatorka projektów związanych z gminą Dąbrowa Chełmińska, nagrodzonych w Kujawsko Pomorskim Festiwalu Projektów Gimnazjalnych. Pasjonatka archeologii, oraz królewskiej gry, której tajniki przekazuje dzieciom na kole szachowym. Lubi podróżować po swojemu, z dala od tłumów i od turystycznych atrakcji.

Małgorzata Derda – ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury chóralnej i Edukacji Muzycznej ze specjalnością dyrygencką. Gra na skrzypcach, fortepianie, samouk na akordeonie. Prowadziła m.in. przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu Kapelę Młodszą ZPiT „Młody Toruń”, którego była wychowanką. Swój entuzjazm do sztuki przekazuje jako nauczyciel muzyki, rytmiki (Ukończone studia podyplomowe Taniec i rytmika) , prowadzi zajęcia wokalno-instrumentalne w GOKis w Dąbrowie Chełmińskiej oraz GOK w Unisławiu. Interesuje się szeroko pojętym rękodziełem: szydełkuje, szyje, dzierga, filcuje, decoupage’uje i kilka innych –uje. Wyznaje zasadę „Rób to co kochasz… i rób to dobrze”.

Partnerzy:

GOKiS Dąbrowa Chełmińska

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska (Centrum Usług Wspólnych)