Struktury Kultury

Czas na nas! Zawód czy pasja? Raport miejski

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich, filmowych i scenograficznych dla młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Jego rezultatem będzie krótki film dokumentalny, dotyczący problemów nakreślonych przez uczniów – reporterów, z artystyczną scenografią w miniaturze, wykonaną w technikach przybliżających tematykę starych i ginących zawodów z możliwością przetwarzania materiałów recyklingowych.

Projekt zakłada realizację działań w dwóch docelowych grupach:

– uczniów Gimnazjum nr 25 (obecnie włączonego do Szkoły Podstawowej nr 2)

– biorących udział w warsztatach dziennikarskich (autorzy filmu dokumentalnego i reportażu),

– uczestników koła artystycznego „Fantasmagorie” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (wykonanie mini makiet np. zakładu zegarmistrza, do wykorzystania podczas tworzenia reportażu). Poprzez działania plastyczno-techniczne stworzą scenografię filmową, która posłuży do realizacji reportażu. Podczas warsztatów Recykling-ART uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób należy dbać o środowisko, poznają topografię miasta i jego historię.

Wszystkie grupy poprzez swoje działania uaktywnią kolejnych odbiorców projektu, np. mieszkańców śródmieścia.

Szkoła Podstawowa nr 2, położona w sercu śródmieścia i zlokalizowana niedaleko obszaru degradacji przestrzennej jest idealnym miejscem do przeprowadzenia sondy i zbadania środowiska.

Reportaż ma być emocjonalną diagnozą problemów społecznych zarejestrowanych przez młodych ludzi w ich otoczeniu.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się o funkcjonowaniu starych zakładów w mieście, poznają ich specyfikę pracy, cechy jakie musi posiadać każdy z nich. Podczas warsztatów przygotują się do rozmowy z wcześniej ustalonymi przedstawicielami zawodów w ich zakładach pracy.

Wykonana scenografia filmowa w miniaturze przez drugą grupę ma stanowić przestrzeń, która będzie odniesieniem do rzeczywistości i przedstawiać będzie charakterystyczne elementy dla danego miejsca.

Narracja filmu odnosić się będzie do konkretnej dzielnicy wraz z istniejącymi tam zakładami pracy (historycznymi starymi zawodami: piekarz, szewc, zegarmistrz), które budują tożsamość miasta i wpływają na jego wizerunek.

W wyniku projektu powstanie etiuda rejestrująca dwa plany filmowe: animacji poklatkowej oraz ujęcia dokumentalne.

Autorzy:

Monika Klawitter – animator kultury, dziennikarz, autorka i koordynatorka projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Marlena Pawlak – nauczyciel przedszkola, instruktor plastyki i ceramiki.

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Muzeum Okręgowe

Zakład Introligatorski ul. Pomorska

Zakład Szewski, ul. Pomorska

Piekarnia, ul. Sienkiewicza

Zakład „Magiel” (Londynek)

Zakład „Fryzjer” (Londynek)

Radio PIK (warsztat i zwiedzanie)

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Telewizja Bydgoska

Radio Kultura

Gazeta Wyborcza

Filharmonia Pomorska