Struktury Kultury

Badacze

Tomasz Szlendakprof. dr hab. Tomasz Szlendak

Profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury, konsumpcji i rodziny. Opublikował m.in. Architektonikę romansu (2002), Zaniedbaną piaskownicę (2003), Supermarketyzację (2004, 2008), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy (2005) i Socjologię rodziny (2010). Jest członkiem redakcji Studiów Socjologicznych. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika Polityka. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, aktywnością kulturalną, seksualnością i jakością życia. Zastanawia się, co socjologia może powiedzieć o przyszłości.

 

 

 

 

 

Krzysztof Olechnicki

dr hab. Krzysztof Olechnicki

prof. UMK Urodzony w roku misji Apollo 11, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii UMK, kierownik Zakładu Badań Kultury. Interesuje się możliwościami metod wizualnych (socjologia i antropologia wizualna), antropologią społeczną, socjologią internetu i nowymi ruchami społecznymi. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Po godzinach: czechofil, poddany Caissy, meloman, fotoamator i piwowar – najchętniej symultanicznie.

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Goszczyński

dr Wojciech Goszczyński

Socjolog radykalnie niekonsekwentny i niekonsekwentnie radykalny. Nieśmiały miłośnik intelektualnej, przestrzennej i kulturowej peryferyjności. W tej chwili skupia się na badaniu społeczności lokalnych, dekonstrukcji sieci łączących producentów z konsumentami oraz zaangażowanych nurtów w socjologii. Dodatkowo trener, animator, gadająca głowa pracująca dla takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie.

 

 

 

 

foto-struktury-kultury-zk

Zuzanna Kopidurska

Wierząca w tzw. „teren”, praktykująca metody jakościowe (w tym od kilku lat w służbie badaniom kultury w pierwszej linii kontaktu z badanymi). Ostatnio pod wrażeniem prac Bruno Latoura. Doktorantka Zakładu Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK: pracuje nad rozprawą doktorską, opowiadającą o tym, co ludzie robią z kosmetykami i co kosmetyki robią z ludźmi. Podróżniczka między światami; na co dzień zawodowo związana z pograniczami analizy biznesowej i architektury korporacyjnej. W godzinach poza-pracy celebruje relacje, gra w szachy i śpiewa dla wiernej publiczności swojego pionu wentylacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malwina Krajewska

Malwina Krajewska

doktorantka socjologii na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu; zainteresowania naukowe: socjologia kultury, antropologia współczesności oraz zagadnienia związane z buddyjskimi społecznościami występującymi zarówno w Europie, jak i Azji.