Struktury Kultury

Do domu

Ideą projektu jest spotkanie osób należących do dwóch różnych grup społecznych czyli osób niepełnosprawnych i młodzieży ze szkół prywatnych by podjąć rozważania o uchodźcach. Naszym zamiarem jest uruchomienie emocji i ożywienie dyskusji na temat poszukiwania własnego miejsca na ziemi. Poprzez zagłębianie się w temat uchodźstwa chcemy spowodować obopólne przebudzenie zarówno dla uczestników jak i oglądających. Chcemy stworzyć swoiste laboratorium kreatywności, by uruchomić proces uzewnętrznienia twórczych myśli wśród uczestników. Szczególnie zależy nam na tym, aby odbiorcy projektu zrozumieli zagrożenie płynące z rasizmu, ksenofobii, uprzedzeń i szerzenia mowy nienawiści.

Efektem końcowym projektu będzie performens plenerowy. Całość zostanie opowiedziana za pomocą teatru ożywionej formy.

Finałowa prezentacja ma na celu aktywizować nie tylko uczestników poprzez proces tworzenia, ale też ma aktywizować widza. Z naszym performensem chcemy dotrzeć do takich miejsc, w których tego typu działania nie są popularne.