Struktury Kultury

Granty

W 2017 roku pula przeznaczona na granty wynosi ok 160 000zł, podobnie w 2018 roku.

Więcej szczegółów dotyczących konkursów grantowych opublikujemy na początku 2017 roku.