Struktury Kultury

FAQ

Czy nauczyciel w “tandemie” może być nauczycielem emerytowanym?

Tak, zaczęcamy do przekraczania granic pokolenionych, ale zależy nam również na realnym zaangażowaniu szkół, dlatego w takim przypadku prosimy o opisanie jak nauczyciel emerytowany będzie współpracował z instytucjami oświatowymi.

Czy zespół szkoł będzie traktowany jak jedna szkoła, czy każda szkoła będzie traktowana osobno?

Zespół szkół w konkursie Struktur Kultury będzie traktowany tak jak w innych konkursach ministerialnych jako jedna szkoła.

Czy wymagany jest wkład własny?

Wkład własny finansowy nie jest wymagany. Wymagany jest wkład osobowy lub rzeczowy. Prosimy o opisanie takiego wkładu we wniosku.

Czy we wniosku wpisywać dyrektora szkoły?

We wniosku, jako “tandem” powinny znaleźć się tylko te osoby, które są autorami pomysłu, będą go realizować i wezmą udział w warsztatach. Jeśli dyrektor jest taką osobą, to może znaleźć się we wniosku, jeśli jest jedynie reprezentantem instytucji, to nie.

Czy możemy zaprosić kogoś z zewnątrz?

Tak, jeśli wymaga tego planowany projekt.