Struktury Kultury

Wyniki 2018!

2018

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie mikrograntowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej

 

W dniu 18.04.2018 roku w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie mikrograntowym
na projekt z zakresu edukacji kulturowej.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 1. Łukasz Gajdzis– Dyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy- przewodniczący komisji
 2. Jolanta Metkowska– Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej
  i Placówek- członek komisji
 3. Łukasz Kosiński– Dyrektor MOEN- członek komisji
 4. Dorota Ogrodzka– Prezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, reżyserka, animatorka kultury -członek komisji
 5. Karolina Opałko– koordynator BMK w województwie świętokrzyskim- członek komisji
 6. Daria Sobik– dramaturg Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy- podsekretarz komisji (bez możliwości oddania głosu)
 7. Karolina Sosińska- koordynatorka Struktur Kultury- sekretarz komisji (bez możliwości oddania głosu)

 

Do konkursu wpłynęły 24 projekty. Dokonując oceny, komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 1. Spójność koncepcji oraz oryginalność przedłożonego projektu (0-10)
 2. Kształtowanie postawy krytycznej uczestników projektu, ich aktywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości (0-10)
 3. Przełamywanie granic, szeroko rozumianych- pokoleniowych, geograficznych, instytucjonalnych, etnicznych, płciowych, klasowych, związanymi z metodami pracy, grupą uczestników. (0-10)
 4. Współpraca przy realizacji projektu z różnorodnymi podmiotami (placówkami oświatowymi, placówkami opiekuńczymi, instytucjami, organizacyjnymi pozarządowymi, społecznością lokalną) (0-5)
 5. Doświadczenie Aplikującego/-ej (oraz doświadczenie partnerów, prowadzących działania)
  w realizacji podobnych projektów. (0-5)
 6. Liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzone będą działania przekracza
  100 tysięcy ( Tak- 0 pkt. Nie- 5 pkt.)
 7. Aplikujący/-a zrealizował/-a projekt w ramach konkursu mikrograntowego Struktur Kultury w latach ubiegłych (Tak – 0 pkt. Nie – 5 pkt.)

 

Po podliczeniu punktacji kart oceny wniosków, podjęto decyzję o wyborze następujących projektów:

 1. Ceramika Radziejowska – 12 tys. (206 pkt)
 2. Słuchaj! Słyszysz? Pamiętniki zapisane dźwiękiem. – 12 tys. (198 pkt)
 3. BLACK CHALLENGE – 12 tys. (193 pkt)
 4. Tworzę. Pokazuję. – 8 tys. (192 pkt)
 5. CZAS NA NAS ! ZAWÓD CZY PASJA? – RAPORT MIEJSKI – 12 tys. (185 pkt)
 6. BIESIADA POKOLEŃ – 12 tys. (183 pkt)
 7. Partyzanci Kultury – 12 tys. (176 pkt)
 8. Tworzymy – bawimy się teatrem! 12 tys. (175 pkt)

Proponowana kwota dofinansowania:

 1. „Zagrojcie nom muzykanty… ino na czym? warsztaty budowy instrumentów ludowych- 8 tys. (167 pkt)

Jako projekty rezerwowe, które będą sfinansowane w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji, któregoś z wygranych projektów bądź pojawi się dodatkowe źródło finansowania projektu, zostały wybrane:

 1. Ćwiczenia z architekturki (165 pkt)
 2. Legendy z Borów (165 pkt)
 3. Biblioteka ze smakiem (160 pkt)
 4. Tańcowisko (158 pkt)
 5. „Sztuka widzenia” (156 pkt)

 

Przewodniczący zakończył obrady komisji konkursowej.

 

WYNIKI PROJEKTÓW

 

 

2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie grantowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej

 

W dniu 10.05.2017 w Bydgoszczy, w siedzibie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki, przy Al. Mickiewicza 2, odbyło się spotkanie komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie grantowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej.

 

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 

 1. Ewelina Banaszek – przedstawicielka innego wojewódzkiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura – Członkini Komisji
 2. Janusz Bochenek – Kierownik Biura Kultury Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek Komisji
 3. Bartosz Frąckowiak – Wicedyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Przewodniczący Komisji
 4. Katarzyna Jankowska – Koordynatorka projektu Struktury Kultury – Sekretarz Konkursu
 5. Artur Szczęsny – Kierownik Działu Komunikacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Członek Komisji
 6. Jakub Walczyk – przedstawiciel innego wojewódzkiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura – Członek Komisji

 

Na konkurs wpłynęło 27 projektów. Wszystkie z nich pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

 

Po podliczeniu punktacji z kart oceny wniosków podjęto decyzję o wyborze następujących projektów:

 1. Supermoce ćwiczenia z dziewczyństwa – kwota dofinansowania: 12 000 zł (53,5 pkt.)
 2. Do domu. – kwota dofinansowania: 12 000 zł (51 pkt.)
 3. ŁAP KULTURĘ – kwota dofinansowania: 11 000,00 zł (47,83 pkt.)
 4. Wydobywanie – kwota dofinansowania: 12 000 zł (47 pkt.)
 5. Kulturalne podwórko – kwota dofinansowania: 12 000 zł (46,16 pkt.)
 6. Magiczny świat literatury – pomostem międzypokoleniowym i międzykulturowym – kwota dofinansowania: 7 000 zł (46,16 )

 

Jako projekty rezerwowe, które będą realizowane w przypadku rezygnacji autorów powyższych projektów, wyłonionych w konkursie grantowym, wybrano:

 1. Typosiew (44,83 pkt.)
 2. Kolektyw Szperaczy(44 pkt.)
 3. Tacy SAMI (43,83 pkt.)

 

2016

Wyniki konkursu mikrograntowego w ramach programu Struktury Kultury

W dniu 11.08 odbyło się spotkanie komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie Mikrograntowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

1. Janusz Bochenek – Kierownik Biura Kultury Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek komisji

2. Bartosz Frąckowiak – Wicedyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Przewodniczący komisji

3. Katarzyna Jankowska – Koordynatorka projektu Struktury Kultury – Sekretarz konkursu

4. Wiktoria Szczupacka – Koordynatorka projektu Struktury Kultury – Członek komisji

5. Magdalena Zdończyk – Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej – Członek komisji

6. Maciej Zygmunt – Przedstawiciel Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, innego wojewódzkiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura – Członek komisji

Na konkurs wpłynęło 39 projektów. Ze względów formalnych zdyskwalifikowanych zostało 9 projektów

 

Po podliczeniu punktacji z kart oceny wniosków podjęto decyzję o wyborze następujących projektów:

1. Zapomniane historie – kwota dofinansowania: 8000,00 zł (60,70 pkt.)

2. Mówią ulice – kwota dofinansowania: 7800,00 zł (58,30 pkt.)

3. Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej – kwota dofinansowania: 8000,00 zł (57,70 pkt.)

4. Będzie dobrze dzieciak – kwota dofinansowania: 6500,00 zł (54,80 pkt.)

5. ALCHEMIA SZTUKI W GÓRZNIEŃSKIM KALEJDOSKOPIE – kwota dofinansowania: 4800,00 zł (49,20 pkt.)

6. Look in the darkness – kwota dofinansowania: 4900,00 zł (49 pkt.)

Jako projekty rezerwowe, które będą realizowane w przypadku niespełnienia przez wyłonione projekty któregoś z następujących warunków: udział w warsztatach 31 sierpnia i 3 września, podpisanie umowy z Teatrem Polskim w Bydgoszczy:

1. JESIENNE WARSZTATY „STRUKTURY KULTURY” – WIOSKA MIODOWA ŁĄCZY POKOLENIA (47 pkt.)

2. Lewobrzeżna dzielnica Torunia Podgórz (46,80 pkt.)

3. Autsajder (46,80 pkt.)

4. Literatura na Bydgoskim Przedmieściu (46,70 pkt.)