Struktury Kultury

Wyniki

2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie grantowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej

 

W dniu 10.05.2017 w Bydgoszczy, w siedzibie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki, przy Al. Mickiewicza 2, odbyło się spotkanie komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie grantowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej.

 

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 

 1. Ewelina Banaszek – przedstawicielka innego wojewódzkiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura – Członkini Komisji
 2. Janusz Bochenek – Kierownik Biura Kultury Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek Komisji
 3. Bartosz Frąckowiak – Wicedyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Przewodniczący Komisji
 4. Katarzyna Jankowska – Koordynatorka projektu Struktury Kultury – Sekretarz Konkursu
 5. Artur Szczęsny – Kierownik Działu Komunikacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Członek Komisji
 6. Jakub Walczyk – przedstawiciel innego wojewódzkiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura – Członek Komisji

 

Na konkurs wpłynęło 27 projektów. Wszystkie z nich pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

 

Po podliczeniu punktacji z kart oceny wniosków podjęto decyzję o wyborze następujących projektów:

 1. Supermoce ćwiczenia z dziewczyństwa – kwota dofinansowania: 12 000 zł (53,5 pkt.)
 2. Do domu. – kwota dofinansowania: 12 000 zł (51 pkt.)
 3. ŁAP KULTURĘ – kwota dofinansowania: 11 000,00 zł (47,83 pkt.)
 4. Wydobywanie – kwota dofinansowania: 12 000 zł (47 pkt.)
 5. Kulturalne podwórko – kwota dofinansowania: 12 000 zł (46,16 pkt.)
 6. Magiczny świat literatury – pomostem międzypokoleniowym i międzykulturowym – kwota dofinansowania: 7 000 zł (46,16 )

 

Jako projekty rezerwowe, które będą realizowane w przypadku rezygnacji autorów powyższych projektów, wyłonionych w konkursie grantowym, wybrano:

 1. Typosiew (44,83 pkt.)
 2. Kolektyw Szperaczy(44 pkt.)
 3. Tacy SAMI (43,83 pkt.)

 

2016

Wyniki konkursu mikrograntowego w ramach programu Struktury Kultury

W dniu 11.08 odbyło się spotkanie komisji konkursowej projektu Struktury Kultury w konkursie Mikrograntowym na projekt z zakresu edukacji kulturowej.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

1. Janusz Bochenek – Kierownik Biura Kultury Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Członek komisji

2. Bartosz Frąckowiak – Wicedyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Przewodniczący komisji

3. Katarzyna Jankowska – Koordynatorka projektu Struktury Kultury – Sekretarz konkursu

4. Wiktoria Szczupacka – Koordynatorka projektu Struktury Kultury – Członek komisji

5. Magdalena Zdończyk – Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej – Członek komisji

6. Maciej Zygmunt – Przedstawiciel Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, innego wojewódzkiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura – Członek komisji

Na konkurs wpłynęło 39 projektów. Ze względów formalnych zdyskwalifikowanych zostało 9 projektów

 

Po podliczeniu punktacji z kart oceny wniosków podjęto decyzję o wyborze następujących projektów:

1. Zapomniane historie – kwota dofinansowania: 8000,00 zł (60,70 pkt.)

2. Mówią ulice – kwota dofinansowania: 7800,00 zł (58,30 pkt.)

3. Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej – kwota dofinansowania: 8000,00 zł (57,70 pkt.)

4. Będzie dobrze dzieciak – kwota dofinansowania: 6500,00 zł (54,80 pkt.)

5. ALCHEMIA SZTUKI W GÓRZNIEŃSKIM KALEJDOSKOPIE – kwota dofinansowania: 4800,00 zł (49,20 pkt.)

6. Look in the darkness – kwota dofinansowania: 4900,00 zł (49 pkt.)

Jako projekty rezerwowe, które będą realizowane w przypadku niespełnienia przez wyłonione projekty któregoś z następujących warunków: udział w warsztatach 31 sierpnia i 3 września, podpisanie umowy z Teatrem Polskim w Bydgoszczy:

1. JESIENNE WARSZTATY „STRUKTURY KULTURY” – WIOSKA MIODOWA ŁĄCZY POKOLENIA (47 pkt.)

2. Lewobrzeżna dzielnica Torunia Podgórz (46,80 pkt.)

3. Autsajder (46,80 pkt.)

4. Literatura na Bydgoskim Przedmieściu (46,70 pkt.)