Struktury Kultury

Kulturalne podwórko

„Kulturalne podwórko” to projekt, który zakłada aktywność kulturową uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego oraz ich rodzeństwa, rodziców, dziadków, skoncentrowaną wokół miejsca w centrum Jabłonowa Pomorskiego, które dawniej było targowiskiem miejskim, a obecnie jest miejscem zaniedbanym i opuszczonym. Miejsce to ma jednak pewien potencjał, polegający na tym, że jest to miejsce lubiane przez mieszkańców, powszechnie dostępne (łączy dwie części miasteczka), otoczone starymi murami. znajdują się tam także budynki należące do miasta, które można wykorzystać jako niezbędna infrastrukturę (toalety, budynek pełniący obecnie funkcję magazynu). Projekt zakłada wspólne uczestnictwo uczniów SP wraz z wybraną osobą dorosłą (rodzicem, dziadkiem, rodzeństwem itp.). Podczas trwania projektu chcielibyśmy ożywić to miejsce i jednocześnie, poprzez aktywność uczestników projektu, dostosować to miejsce do potrzeb rodzin i uczynić je ładniejszym. Podczas projektu na „Kulturalnym podwórku” odbędą się warsztaty ceramiczne, warsztaty malarskie, warsztaty tworzenia muralu, warsztaty fotograficzne, warsztaty ogrodnicze oraz warsztaty tworzenia mebli z palet.