Struktury Kultury

Look in the darkness

Podstawowym założeniem projektu jest rozbudzenie w jego uczestnikach wrażliwości na sztukę i na siebie nawzajem i poprzez kreatywność współpracę.

Projekt zakłada wykorzystanie środków czarnego teatru, elementów performance, fotografii o charakterze efemerycznym – chwilowe obrazy na pigmencie fosforescencyjnym.
Dzieci zazwyczaj boją się ciemności. Jest to jeden z atawizmów człowieka. Podczas warsztatów będziemy oswajać uczestników z ciemnością, budować pozytywne skojarzenia wokół mroku. Ciemność niesie ze sobą potencjał, jest swego rodzaju pustką, w której rodzi się twórczość. „Forma jest pustką, pustka jest formą”

Projekt jest cyklem warsztatów, realizowanych w 4 instytucjach oświatowych, (szkoły i Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem). Wybraliśmy placówki oddalone od centrum miasta, ze względu na ograniczony dostęp dzieci do kultury. Bezpośredni kontakt z placówkami oświatowymi, wejście do nich jest szczególnie ważne, gdyż rozszerza krąg odbiorców projektu oraz stwarza im potencjalne narzędzia do dalszej samodzielnej pracy. Dzięki temu projekt ma szanse dotrzeć do dzieci, które nigdy nie trafiłyby do domu kultury, czy innych placówek tego typu. Praca będzie się odbywała w grupach, max. 10 osobowych. W przypadku dzieci i młodzieży z autyzmem grupa będzie docelowo mniej liczna, ze względu na specyfikę pracy.

Efektem działań w szkołach będzie stworzenie 4 etiud będących fuzją działań teatralnych i działań z zakresu sztuk wizualnych. Odbędą się dwa pokazy etiud: w MDK 5 w Fordonie i w Kamienicy 12, będącej siedzibą Spółdzielni Socjalnej Art Deco. Inspiracją do działań będzie malarstwo naskalne (Lascaux, Altamira), twórczość Hansa Arp’a, ilustracje i rzeźby Józefa Wilkonia. Inspiracją literacką jest „Zoologia fantastyczna” J. L. Borgesa.

Dzieci będą tworzyć ze znalezionych przedmiotów postaci, zwierzęta fantastyczne, bądź rzeczywiście istniejące, które następnie będą pomalowane fluorescencyjnym pigmentem. Stwory znajdą też swoje odbicie w postaci efemerycznych obrazów na płótnie, pokrytym fosforescencyjnym pigmentem. W wyniku działań teatralnych powstaną etiudy, polegające na animacji wcześniej zbudowanych postaci.
Szukamy przedmiotów wokół szkoły. Kładziemy nacisk na zajęcia plenerowe. Zbieramy dzieci na spacer, wychodzimy w przestrzeń, by wejść w kontakt z naturą. Umowność jest wpisana w projekt, chodzi o uruchomienie potencjału wyobraźni.

Realizatorzy: Karolina Suchodolska, Marek Noniewicz.