Struktury Kultury

Mieszkam. Tworzę. Pokazuję

Koncepcją naszego projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów literackich i artystycznych, przy współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi. Chcemy, by uczestnicy warsztatów stworzyli komiksy i komiksowe torby, w których to oni wcielą się w rolę bohaterów, tym samym staną się niejako bohaterami swojej okolicy. Działania te w konsekwencji mają przyczynić się do wzrostu świadomości lokalnej wśród dzieci i młodzieży, a także podniesienia ich samooceny. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie publikacji zawierającej komiksy uczestników zajęć, oraz wystawa prac w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie. Wydarzenie będzie dla uczestników wyjątkowym wyróżnieniem, gdyż będą mogli podzielić się rezultatami swojej pracy nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale również z szerszą publicznością. Odbiorcy zaś zobaczą znane i mniej znane miejsca widziane oczami młodych mieszkańców oraz zyskają na nie nowe spojrzenie. Przy pomocy różnych środków edukacyjnych i artystycznych chcemy rozwijać w dzieciach, młodzieży i dorosłych poczucie dumy z regionalnych dóbr kulturowych i przyczynić się do kształtowania tożsamości lokalnej.

 

Mówiąc o pomyśle na nasz projekt musimy zacząć od pierwszych inspiracji. Na co dzień pracujemy w świetlicy z dziećmi i młodzieżą z Okola i Stopki. Z rozmów tych i obserwacji wynika, że dzieci w większości pochodzą z rodzin wielodzietnych, których rodzice są bezrobotni lub pracują dorywczo. Są to przeważnie osoby bierne społecznie. Wiele jest też rodzin niepełnych, „patchworkowych”. Powszechny jest też problem nadużywania alkoholu przez dorosłych. Czynniki te niekorzystnie wpływają na rozwój dzieci, które często po szkole nie mają zagospodarowanego czasu i są pozostawione bez opieki. Dzieci z kolei nie wiedzą jak ten czas wykorzystywać, nie widzą w okolicy ciekawej alternatywy dla siebie. Jedynym miejscem, którym oferuje im zorganizowaną i różnorodną formę spędzenia wolnego czasu w sposób konstruktywny i bezpieczny jest świetlica. Przeprowadzając wywiady z dziećmi i obserwując ich zachowania doszłyśmy do wniosku, że miejsce, w którym mieszkają determinuje ich zachowania i sposób myślenia o sobie. Nie dostrzegają potencjału tkwiącego zarówno w ich okolicy jak i w nich samych. Dlatego chcemy za pomocą atrakcyjnego dla nich sposobu wyrazu literacko – artystycznego dać im możliwość stania się bohaterem komiksu, a następnie umożliwić im dzielenie się swoją wizją z innymi. Takie dzielenie się swoim spojrzeniem na świat, wyjście ze swoimi pracami do szerokiego grona odbiorców da dzieciom sposobność do pokazania: „tu mieszkam – tu tworzę, to jest dla mnie ważne, ja jestem ważny, ja potrafię”. Nasz projekt ma stać się przyczynkiem do budowania tożsamości lokalnej. Ponadto poprzez nasze oddziaływanie chcemy pokazać dzieciom walory ich okolicy, by mogły poczuć się choć odrobinę dumne z tego w jakim miejscu żyją. Komiks i malowanie na torbach wybrałyśmy ze względu na ich atrakcyjną formę zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że obie te formy są im mało znane, ale jednocześnie są dla nich interesujące. Wybrałyśmy komiks, by przy okazji rozwijać w dzieciach umiejętności społeczne i poznawcze np. porozumiewania się, dążenia do wspólnego celu czy konstruktywnego rozwiązywania problemów. Malowanie na torbach będzie uczyło podejmowania nowych wyzwań, da uczestnikom możliwość swobodnej ekspresji i rozwijania talentów. Dzieci do których kierujemy nasz projekt z uwagi na miejsce zamieszkania mają ograniczone możliwości w obcowaniu z kulturą, dlatego fakt stania się artystą i autorem oraz pokazanie swojego dzieła w Centrum Kultury Synagoga będzie dla nich niecodziennym wydarzeniem. Same mają ograniczone możliwości obcowania ze sztuką, a poprzez udział w projekcie staną się jej twórcami i podzielą się nią z innymi. Jednocześnie tworząc własną sztukę i pokazując ją innym będą miały okazję lepiej się przyjrzeć miejscom, w których żyją i co da im możliwość dostrzeżenia w nich czegoś, coś co sprawi, że nie będą już mówić – „u nas nic nie ma”, „nic się nie dzieje”. Projekt: „Mieszkam. Tworzę. Pokazuję” ma być impulsem do rozejrzenia się wokół i do stworzenia czegoś z pozornie niczego.

 

Autorzy:

 

Justyna Reich – pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Oprócz specjalności opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ukończyła również podyplomowe studia na kierunku edukacja przedszkolna z terapią dziecka. Współautorka książki pt. „Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec wartości.” Aktywnie współpracuje ze świetlicą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okolu.

 

Małgorzata Jankowska – z wykształcenia plastyk i pedagog. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy (specjalność techniki graficzne). Studiowała pedagogikę o specjalności opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowo edukację przedszkolną z terapią dziecka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współautorka książki pt. „Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec wartości.” Obecnie pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie, będąc kierownikiem świetlicy w Okolu. Prowadzi tam głównie zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą.

 

Partnerzy:

INSTYTUCJE:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

Centrum Kultury Synagoga

Gminny Flesz Koronowo

 

SPONSORZY:

firma Pentel