Struktury Kultury

Partyzanci Kultury

Projekt jest częścią rewitalizacji społecznej i kulturowej dzielnicy Jachcice oraz dzielnic do nich przyległych położonych na obrzeżach Bydgoszczy, poprzez aktywizację społeczności lokalnej. Dzielnica stanowi w zasadzie bazę noclegową miasta, słabo z nim skomunikowaną ( jedna linia autobusowa ), a ponadto jest praktycznie pozbawiona infrastruktury o charakterze kulturalnym. Projekt adresowany jest do młodych mieszkańców dzielnicy, których potencjalne zaangażowanie w projekt może zadecydować o przyszłym kształcie okolicy. Młodym ludziom kultura kojarzy się z czymś oficjalnym, sztampowym i nudnym. Wiele spośród aktywności młodych ludzi oscyluje wokół działań, pozornie tylko destrukcyjnych, którym można nadać wymiar kulturalny. Najprostszy przykład stanowi graffiti. Aktywność ta, która związana jest z głęboką potrzebą zostawienia po sobie śladu fascynuje dlatego, że jest nielegalna. Chcemy ukierunkować energię młodych ludzi, którzy mają problem z zagospodarowaniem czasu po szkole, a ich warunki socjalne utrudniają możliwość korzystania z zasobów kultury dostępnej w centrum miasta. Dzielnica przylega bezpośrednio do strzelnicy wojskowej, obiektu będącego dawniej częścią poligonu, stąd nazwy ulic: Komandosów, Czołgistów, Partyzantów. Stało się to dla nas inspiracją do stworzenia projektu: Partyzanci kultury. Celem projektu jest interwencja w przestrzeni dzielnicy poprzez „dywersyjne” działania kulturalne. Pragniemy pokazać młodzieży, że pasja, odwaga i determinacja pozwala na wiele działań pozornie niemożliwych. Możemy stworzyć na osiedlu kawiarnię, zorganizować „po partyzancku” kino, namalować graffiti, napisać fragmenty wierszy na ścianie, zrobić happening, zbudować gigantyczną rzeźbę żyrafy, a potem ją podpalić. Poprzez wszystkie te działania budujemy swoją tożsamość, identyfikujemy się z przestrzenią, w której żyjemy. Wszystkie akcje będą w pełni legalne. Naszym partnerem będzie Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Planowane działania mają charakter warsztatowy.

Są to działania performatywne skierowane do dzieci i młodzieży. Efektem projektu będzie: – realizacja instalacji „Skrzynki na marzenia”, – „Latająca kawiarnia” – stworzenie efemerycznej kawiarni, miejsca spotkań mieszkańców dzielnicy, – zorganizowanie plenerowego kina, „Partyzanckie kino” – partyzanckie wykłady o sztuce, – zaprojektowanie i wykonanie grafitti na wybranej ścianie w przestrzeni publicznej, – happening Płonąca żyrafa, zbudowanie rzeźby gigantycznej żyrafy i podpalenie jej. Projekt wynika z braku podobnych ofert skierowanych do mieszkańców dzielnicy, braku oferty kulturalnej dla dzielnicy Jachcice. Jedyną imprezą, która integruje mieszkańców jest odbywający się raz w roku Festyn osiedlowy. Jachcice są białą kartą na mapie kulturalnej Bydgoszczy. Jedyną instytucją kultury jest Biblioteka (filia). Pierwotnie była to dzielnica kolejowa, dziś utraciła swoją tożsamość. Przestrzeń publiczna traktowana jest jako ziemia niczyja. Mieszkańcy chcą by ich przestrzeń wyglądała ładnie, ale nie mają poczucia realnego wpływu na jej kształt. Na Jachcicach nie ma żadnego miejsca spotkań, widać że jest potrzeba takiego miejsca, młodzież przesiaduje wieczorami na placu nieopodal biblioteki i supermarketu, siedząc na murku. Tymczasem przestrzeń tą można spróbować zaadoptować na kawiarnię czy plenerowe kino. Brak jest także oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie nie mają co robić po szkole, kierują swoje działania w stronę destrukcji przestrzeni ich otaczającej i autodestrukcji (nałogi).

 

Autorzy:

Marek Noniewicz – rocznik 71, zamieszkały w Bydgoszczy. Artysta, pracuje w różnych mediach: video, performance, fotografii; w tej ostatniej często sięga do technik historycznych. Jest również wykładowcą, autorem tekstów o fotografii i kuratorem wystaw, prowadzi autorskie warsztaty z zakresu fotografii i zjawisk światłoczułych. Bloger http://mareknoniewicz.blogspot. com/. Od 2001 organizator warsztatów i wykładów: fotografia otworkowa, techniki historyczne w fotografii, fotografia współczesna. Działalność edukacyjna: 2001 – udział w projekcie „Świat” warsztaty fotografii dla dzieci ze wsi Jasionka i Krzywa, we współpracy ze Stowarzyszeniem rozwoju Sołectwa Krzywa i Jasionka, oraz wydawnictwem Czarne. 2002 – 2005 warsztaty fotografii otworkowej w ramach projektu Galeria Bezdomna. 2004 – warsztaty fotografii otworkowej Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy. 2014, 2016, 2017 – prowadzenie warsztatów fotograficzno performatywnych w ramach projektów Lato w Teatrze 2015 – warsztaty fotografii i zjawisk światłoczułych w ramach projektu 5 Zmysłów serii artystyczno – edukacyjnych wydarzeń dedykowanych osobom niepełnosprawnym – Kostrzyn. 2016 – prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”.

Karolina Suchodolska – aktorka, animatorka kultury, pedagog teatru, artystka interdyscyplinarna (teatr, animacja filmowa, instalacje artystyczne). Absolwentka kierunku aktorskiego na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT w Białymstoku (2009). Współzałożycielka Teatru Alelale. Stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Współpacowała m.in. z BTD w Koszalinie, Teatrem Wiczy i Nordic Black Theatre (projekt „Merging”), Bydgoskim Teatrem Lalek Buratino. Autorka instalacji artystycznych w przestrzeni miejskiej i autorskich filmów animowanych do spektakli teatralnych oraz do wystaw zrealizowanych w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od 2008 roku pracuje jako instruktor teatralny z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od 2014 r. w MDK nr 5 w Bydgoszczy, prowadziła m.in. grupy: teatralną „Warto” w Areszcie Śledczym w Białymstoku; aktorską Lato w Teatrze 2012-2015, 2017, 2018; warsztaty z dziećmi i młodzieżą dotkniętą autyzmem – Bardzo Młoda Kultura 2016.

 

Partnerzy:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy  Filia nr 11
ul. Czołgistów 8, 85-532 Bydgoszcz

Rada Osiedla Jachcice,
Średnia 34, 85-001 Bydgoszcz

Szkoła Podstawowa nr 36