Struktury Kultury

Idea

Struktury Kultury to trzyletni program wspierania edukacji kulturowej.
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy jest operatorem programu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach ogólnopolskiego trzyletniego programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Kultura jest głównym zasobem społecznym i od niej zależy charakter naszych relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. Zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą więc wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej. Jej dostępność i jakość decydują o tym, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kreatywność i silne poczucie własnej wartości oraz umiejętność współpracy wyznaczają kształt przyszłości, tworząc podstawy nowoczesnego świata i otwartego społeczeństwa.

Nie zawsze o tych zależnościach pamiętamy. Częściej traktujemy edukację kulturową jako barwny dodatek do innych aktywności i rzadko też współdziałamy, by uczynić ją powszechną i silniej zakorzenić w instytucjach kultury i oświaty, także w działaniach organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym.

By to zmienić, z inicjatywy Obywateli Kultury powstał program Bardzo Młoda Kultura. Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa. Operatorem programu w województwie kujawsko-pomorskim jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy do odwiedzania bloga programu Bardzo Młoda Kultura w Polsce oraz strony internetowej Narodowego Centrum Kultury. Publikowane są tam informacje, relacje, zdjęcia i raporty z działań poszczególnych koordynatorów lokalnych, w tym naszych.

www.edukacjakulturowa.pl

www.nck.pl