Struktury Kultury

Prezentacja diagnozy 2017

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić na publiczną dyskusję o stanie, charakterze i
wyzwaniach stojących przed edukacją kulturową w województwie
kujawsko-pomorskim. Od dwóch lat w regionie realizowany jest projekt Struktury Kultury (część ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura). Jednym z priorytetów projektu jest diagnoza edukacji kulturowej. Zapraszamy na podsumowanie tegorocznych działań i prezentację badań edukacji kulturowej.

W ramach spotkania pracownicy i doktoranci Zakładu
Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK zaprezentują wyniki analiz
przeprowadzonych w ramach projektu. Dowiem się m.in. o tym, co tajemniczy
przybysz może zyskać biorąc udział w wydarzeniach
związanych z kulturą, czy i jakie sensy można odczytać patrząc na zdjęcia
wykonane przez animatorów kultury oraz co można „wykopać” we wnioskach
grantowych. Po prezentacji chcemy wspólnie zastanowić się nad kondycją i
perspektywami edukacji kulturowej w województwie.

Ramowy plan spotkania:

  • Struktury Kultury 2017 – krótka prezentacja programu, jego najważniejszych założeń i podsumowanie tegorocznych działań.
  • Słów kilka o projekcie badań – jego założeniach, doświadczeniach i przykładach.
  • Prezentacja wyników badań.
  • Część dyskusyjna – „Jaka edukacja, jaka kultura?”.  W jej ramach
    porozmawiamy o stanie edukacji kulturowej, jej perspektywach,
    potencjałach, wyzwaniach i ograniczeniach przed nią stojących.

Spotkanie otworzą: Justyna Smolińska – reprezentująca Narodowe Centrum Kultury i Maciej Frąckowiak – socjolog, współtwórca koncepcji programu Bardzo Młoda Kultura

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – operatora programu będą reprezentowali:

Łukasz Gajdzis – dyrektor Teatru

oraz Katarzyna Jankowska i Wiktoria Szczupacka – koordynatorki Struktur Kultury

Ze strony Zakładu Badań Kultury w spotkaniu weźmie udział zespół, który opracował diagnozę:

Dr Wojciech Goszczyński
Mgr Zuzanna Kopidurska-Olechnicka
Mgr Malwina Krajewska
Dr hab Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
Prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu we wtorek 28.11.2017 o godzinie 17.

Osobom z Bydgoszczy oferujemy bezpłatny przejazd busem do Torunia i z powrotem. Ilość miejsc w busie jest ograniczona, dlatego prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: wiktoria.szczupacka@struktury-kultury.pl. Wyjazd o godzinie 16 sprzed Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Al. Mickiewicza 2.