Struktury Kultury

Spotkania

Rozmowa o edukacji 8.12.2016

Rozmowa o edukacji kulturowej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Podsumowanie pierwszego etapu programu Struktury Kultury już 8 grudnia.

To właśnie edukacji kulturowej poświęcony jest program Struktury Kultury realizowany od pół roku w województwie kujawsko-pomorskim przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy podejmą tematy dotyczące m.in. diagnozy edukacji kulturowej w regionie, relacji kultury i oświaty oraz możliwości ubiegania się o granty.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy szczególnie zapraszają nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, przedstawicieli samorządów różnego szczebla, osoby zainteresowane realizacją ciekawych przedsięwzięć w kulturze i oświacie. Popołudnie 8 grudnia w Teatrze Polskim w Bydgoszczy poświęcone jest diagnozie edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim. Ważnym elementem będzie również podsumowanie i zapowiedź kolejnego roku programu Struktury Kultury. Będzie to pierwsze spotkanie wokół badań przeprowadzanych w tym roku metodami desk research, CATI i wywiadów fokusowych.

Koordynatorki programu opowiedzą o tym co zostało zrealizowane w 2016 i jakie są plany na kolejny 2017 rok. W spotkaniu wezmą udział między innymi: Paweł Wodziński, Bartosz Frąckowiak – dyrektorzy Teatru Polskiego w Bydgoszczy, autorzy diagnozy – Badacze z Zakładu Badań Kultury UMK prof. Tomasz Szlendak, prof. Krzysztof Olechnicki, dr Wojciech Goszczyński, Zuzanna Kopidurska i Malwina Krajewska oraz koordynatorki programu Struktury Kultury Katarzyna Jankowska, Wiktoria Szczupacka. Swoją obecność zapowiedzieli również przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, który realizuje ogólnopolski program Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego w kujawsko-pomorskim funkcjonują Struktury Kultury.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godzinie 17.00 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Wstęp darmowy.