Struktury Kultury

Słuchaj! Słyszysz? Pamiętniki zapisane dźwiękiem

Dzięki siedmioletniej pracy w szkole wiem, że dzieci (szczególnie nastolatkowie) mają trudność w znalezieniu wspólnego języka ze swoimi dziadkami. Często pojawiają się konflikty wynikające z niezrozumienia siebie nawzajem. Młodzi niejednokrotnie nie doceniają starań swoich dziadków, ignorują ich głos, zaś seniorzy mają problem z wejściem w przesiąknięty technologią świat młodzieży. Ta diagnoza skłoniła nas do konkretnego pomysłu na działanie, w którym chcemy przybliżyć historię starszych osób, które w swoim życiu wiele doświadczyły i mogą podzielić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami, uwagami. Nastolatkowie będą kimś w rodzaju detektywów przeszłości. W ten sposób chcemy, aby obie grupy stały się sobie bliższe, nauczyły się nawzajem słuchać, czerpać ze swojej mądrości, mogły się lepiej poznać, zmienić nastawienie do siebie, zrozumieć postrzeganie świata oraz wartości jakimi się kierują w życiu różne pokolenia.

Istotą projektu będzie stworzenie przez uczniów szkoły podstawowej oraz seniorów słuchowiska – dźwiękowego pamiętnika. Projekt rozpocznie się od kilku spotkań integracyjnych, które będą miały na celu zbudowanie wzajemnego zaufania między seniorami a młodzieżą. Efektem tych spotkań będzie stworzenie relacji emocjonalnych niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów. Rozmowy – wywiady odbywać się będą z zaproszonymi wcześniej seniorami – uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Toruniu. W przeprowadzonych rozmowach zostanie zastosowana jedna technika zbierania danych: tzw. wywiad pogłębiony, narracyjny. Pytania zawarte w scenariuszu wywiadów oscylować będą wokół jednej podstawowej wartości: stosunku pamięci słuchowej do konkretnych, przełomowych wydarzeń z życia człowieka. Młodzież pyta (po wcześniejszym merytorycznym przygotowaniu czyli po udziale w warsztatach z tworzenia wywiadów) o ważne momenty w życiu osób starszych. Byłyby to np. tak zwane momenty liminalne czyli obrzędy przejścia: narodziny dzieci, ślub, śmierć bliskich, pierwsza miłość itp. Część zagadnień zostanie ustalona z młodzieżą podczas spotkań integracyjnych i warsztatów. Następnie młodzież nagrywać będzie te wypowiedzi na dyktafon cyfrowy, tak aby można było z nich skorzystać później podczas składania, miksu dźwiękowego pamiętnika. Praca będzie opierała się na emocjach, uczuciach i wzajemnym zaangażowaniu. Kolejnym etapem będzie wspólna praca warsztatowa prowadząca do udźwiękowienia pamiętnika. Specjalnie na potrzeby słuchowiska wspólnie zostanie stworzona muzyka narracyjna (warsztaty) oraz nagrane dźwięki terenowe bezpośrednio związane z życiem seniorów (dźwięki wody, pracy poszczególnych maszyn, urządzeń itp.). Wszystko to, doprowadzi do efektu końcowego czyli prezentacji dźwiękowych pamiętników uczestnikom projektu oraz ich najbliższym.

 

Autorzy:

Damian Droszcz – nauczyciel, moderator, pedagog, aktor (egzamin eksternistyczny, tytuł nadany przez ZASP, Warszawa 2011 r.), absolwent Akademii Teatru Alternatywnego (projekt organizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ośrodek Teatralny Kana oraz Teatr Brama), absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (oligofrenopedagogika i edukacja dorosłych), animator kultury. Współpracował z: Teatrem Lalek „Zaczarowany Świat” w Toruniu (ponad 20 premier), Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu (6 premier), Teatrem Rysunkowym Jaworski. Pracuje również jako nauczyciel przedmiotu „Kultura żywego słowa” oraz reżyseruje spektakle (musical, jasełka, teatrzyki dziecięce). Od 2009 r. prowadzi amatorską grupę teatralną osób niepełnosprawnych, uzależnionych i wolontariuszy (Teatr Jestem). Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i osób uzależnionych w kraju i za granicą (min. Belgia, Turcja, Bułgaria, Włochy).

Rafał Kołacki – pracownik Fabryki Sztuki, specjalista od spraw programowych w tej instytucji. Jego obszar działań obejmuje twórczość muzyczną, archeomuzykologię oraz muzyczne subkultury młodzieżowe. Jest związany z zespołami: HATI, T’ien Lai, Molok Mun, Innercity Ensemble, Mammoth Ulthana i DAO. Jest pomysłodawcą i współtwórcą multimedialnego projektu Tonopolis, który w sposób subiektywny miał scharakteryzować dźwiękowe otoczenie Torunia. Jest uczestnikiem edukacyjnego projektu Dźwiękospacery, w ramach którego prowadzi warsztaty z dziećmi i studentami, próbując uwrażliwić ich na dźwięki sonosfery oraz świadome, głębokie nasłuchiwanie. Prowadzi badania na temat wzajemnego stosunku dźwięku do cech i ról społecznych jakie przyjmujemy. Prowadzi również działalność solową, opierając swoją twórczość na field recording, perkusyjną muzyką akustyczną oraz elektroniką z gatunku drone music. Jest autorem muzyki do filmu („Panoptikon” 2013), słuchowisk i bajek („Bajki dla odważnych” w 2013, Szyprowie, prosta historia usłyszana na wodzie w 2017). Do tej pory wydał kilka albumów solowych: Tonopolis. Impression from the Town (2010), Panoptikon (2013), Ninkyo Dantai (2014), Aux oreilles d’un etranger (2015). Był koordynatorem projektu i płyty „Dobrze Dzieciak” w ramach projektu Struktury Kultury http://struktury-kultury.pl/ bedzie-dobrze-dzieciak-hip-hop-sklad/.

Partnerzy:

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „EDUKACJA”

 

POSŁUCHAJ ➡️ Słuchaj Słyszysz Pamiętniki zapisane dźwiękiem