Struktury Kultury

Mówią ulice

Projekt „Mówią ulice” stawia sobie za główny cel rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodych ludzi w Toruniu poprzez przełamywanie stereotypowego myślenia o osobie bezdomnej, ale i o teatrze, który może służyć za medium do podejmowania dyskusji na trudne tematy. Chcemy młodym ludziom pokazać, jak praktycznym narzędziem może okazać się teatr, który zazwyczaj kojarzy się młodzieży tylko z instytucją i działaniami na scenie z wyraźnym podziałem na aktorów i widzów. Tymczasem istnieje też teatr zaangażowany społecznie (teatr forum), który nie tylko chce opowiadać o ważnych i często tabuizowanych problemach, ale także podejmować wraz z widzami-aktorami dyskusję.

Korzystając z doświadczenia różnych organizacji i grup nieformalnych, chcemy za pomocą języka teatru „nie wprost” rozmawiać z młodzieżą szkolną o życiu osób zmagających się z problemem bezdomności – zarówno z perspektywy ludzi wykluczonych społecznie, jak i osób niosących im w różnoraki sposób pomoc, dla których miejscem spotkania jest wspólna przestrzeń ulicy. Temu tematowi będzie poświęcony po części improwizowany spektakl „Mówią ulice” (formuła krótkich etiud) oraz warsztaty wprowadzające i podsumowujące spektakl. Podsumowaniem projektu będzie pokaz otwarty z udziałem uczniów i bohaterów historii opowiadanych w spektaklu.

Realizatorzy: Ewa Dryglas-Komorowska – nauczycielka oraz animatorzy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Tartak: Elżbieta Chrulska, Agnieszka Komorowska, Angelika Jasiulewicz.