Struktury Kultury

Tworzymy! Bawimy się teatrem!

Projekt ma sprzyjać przełamywaniu schematów, stereotypów i przeciwdziałać stygmatyzacji społecznej. Chcemy stworzyć okazję do integracji młodzieży miejskiej z dziećmi z obszarów wiejskich, młodzieży zdolnej z dziećmi dysfunkcyjnymi. Planowane działania umożliwiają dialog między ludźmi z różnych środowisk, rozbudzają i rozwijają zainteresowania, nauczą atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i wyrażania siebie poprzez ekspresję. Pomysł wynika z obserwacji młodzieży i dzieci, ich trudności (depresji, stanów lękowych, nerwic uczniów zdolnych oraz zaburzeń mowy, pamięci i koncentracji uwagi u dzieci z niesprawnością intelektualną). Idea wypływa także z rozmowy z podopiecznymi na temat ich marzeń, pragnień i zainteresowań. Podczas warsztatów teatralnych powstanie krótki spektakl. Scenariusz przygotują uczestnicy.

Autorzy:

Beata Kasińska – dyplomowana nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, opiekunka koła teatralnego, organizatorka cyklicznych wyjazdów do teatrów w Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Gdyni. Laureatka nagród dyrektora szkoły za kreatywność i promowanie filozofii. Staż pracy dydaktycznej: 15 lat .

Alicja Lisowska – dyplomowany wychowawca w domu dziecka w Bąkowie. Organizatorka koła teatralnego „Cudaki – Bajaki”. Autorka licznych publikacji na temat kultury i edukacji. Laureatka nagród dyrektora. Organizatorka imprez sportowych i kulturalnych. Staż pracy: 24 lata. Rolą powyższych osób ma być koordynacja projektu oraz prowadzenie warsztatów w plenerze, opieka wychowawcza i dydaktyczna nad uczniami i dziećmi.

Partnerzy:

II Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

POW Dom Dziecka w Bąkowie

Dom Kultury w Cekcynie