Struktury Kultury

Warsztaty

W ramach projektu Struktury Kultury organizujemy cykle otwartych i zamkniętych warsztatów dla praktyków edukacji kulturowej, nauczycieli, animatorów, artystów. Tematem przewodnim zajęć jest edukacja kulturowa.

 

W roku 2016 odbyły się:

 

Otwarte warsztaty 20.08.2016 we Włocławku

 

IMPROWIZACJA ruchu i symbolika ciała
Warsztaty improwizacji ruchu i symboliki ciała przygotowują do pracy w obszarze działań performatywnych i symbolicznych odwołując się do pracy z uczuciami, emocjami, dotychczasowymi doświadczeniami indywidualnymi, doświadczeniami ponadindywidualnymi (archetypowymi). Zajęcia bazują na predyspozycjach uczestników, nie wymagają specjalnych umiejętności i kompetencji, wykorzystują naturalne zasoby.
Wykorzystywana metoda reprezentuje jedną z wiodących współcześnie idei zespolenia treningu tanecznego ruchu (sprawności fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, świadomość siebie) i rozszerzanie form osobistej kreacji oraz ekspresji (spontaniczność, otwartość).

emilia-mlarczykEmilia Malczyk – kulturoznawczyni, instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), od 2008r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury; w latach 2006 – 2010 prowadziła Teatr Tańca Rozruch; w latach 2013 –2015
realizowała międzypokoleniowy projekt „Lustra” oraz Teatr Tańca 60+ z seniorami. W 2014 r. otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy na projekt z seniorami „Chcę ci powiedzieć, co jest dla mnie ważne”. W 2015 r. otrzymała stypendium na pracę twórczą ze
Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Od września 2015 r. realizuje międzypokoleniowy projekt „Ruszamy w miasto” dotowany z środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jest choreografem i drugim reżyserem filmu „Theatrum Magicum” w reż. M. Giżyckiego (dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej). Od 2014 r. współpracuje z reżyserem Bogdanem Dziworskim przy projektach filmowych. Od 2014 r. współpracuje z Bydgoskim Teatrem Lalek Buratino jako choreograf i aktorka.

>POMYSŁ>>>PROJEKT
Masz pomysł? Dowiedz się jak go zrealizować i pozyskać na niego dofinansowanie! Podczas warsztatów, opartych na wspólnej pracy i wymianie doświadczeń dowiecie się jak ustrukturyzować swój pomysł i zaplanować jego realizację. Poznacie podstawy profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami oraz w ramach pracy zespołowej wypracujecie własne metody rozwiązywania problemów.
Przedmiotem warsztatów będą następujące treści: czym jest projekt? jak zdiagnozować potrzebę społeczną i dostosować do niej pomysł? w jaki sposób sformułować zamierzenia, cele i potrzeby projektowe? jak sformułować wniosek projektowy, by pozyskać fundusze na jego realizację?
Prowadzenie warsztatów: Katarzyna Jankowska, Agnieszka Różyńska

katarzyna-jankowskaKatarzyna Jankowska – absolwentka malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Ekonomii Społecznej UE w Poznaniu oraz podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich UJ w Krakowie. Związana ze środowiskiem toruńskich organizacji pozarządowych, Przewodnicząca Fundacji Fabryka UTU, współzałożycielka i członkini Spółdzielni Socjalnej KULTURHAUZ. W latach 2009-2011 kuratorka Działu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Autorka koncepcji i scenariuszy warsztatów oraz działań edukacyjno-artystycznych, skoncentrowanych na sztuce współczesnej. Koordynatorka/ kuratorka projektów Dźwiękospacery, Subiektywna mapa Torunia, URban gardeners, Filmogranie! oraz wielu innych. Inicjatorka i współzałożycielka Społecznego Domu Kultury na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu oraz Pracowni Społecznej KULTURHAUZ.

aga-rozynska-fot-malgorzata-replinskaAgnieszka Różyńska – zawodowo, koordynatorka komunikacji i promocji programu performatywnego Art Stations Foundation oraz kuratorka Generatora Malta podczas Malta Festival Poznań 2016. Określa siebie jako robotnicę kultury i od wielu lat w myśl tej idei, cegiełka po cegiełce, programuje i animuje działania młodzieżowe i społeczne. Z pasji – kreuje przestrzenie edukacyjne, prowadzi liczne szkolenia i warsztaty, na których zdarza się jej uczyć innych i siebie. Ukończyła polsko-angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych, Studium Animacji Społecznej i Kulturalnej oraz Kurs Liderów organizacji pozarządowych.

 

547db8ae5c13b_o[Partnerem tej części projektu – warsztatów otwartych było Centrum Kultury Browar B. we Włocławku – logo]

 

 

 

 

Zamknięte warsztaty 31.08.2016 w Bydgoszczy

 

Potrzebujemy masy krytycznej!

Warsztat jest zbudowany wokół jednego z podstawowych dylematów pracy animatora kultury: jak pracować, by w pewnym momencie móc porzucić zainicjowany proces? Gdzie leży napęd kultury i czy jest ona jak perpetum mobile: maszyna raz uruchomiana i działająca bezustannie? Porozmawiamy także o tym, w jakich miejscach szukać takich napędów i jak sprawić, by ich paliwo nie kończyło się wraz z motywacją kulturotwórcy i okresem finansowania projektu. Warsztat zachęci także do fantazjowania o idealnym odbiorcy, przeciekawym otoczeniu społecznym, animatorze-cudotwórcy na środku sceny, a także do tego, by zapomnieć o takim świecie.

 

marcin-zalewskiMarcin Zalewski – Antropolog kultury, dziennikarz. Wśród aktywności na pierwszy plan wychodzą projekty dotyczące zaniedbanych przestrzeni publicznych, dryfu oraz współczesnej wiejskości. Pracuje w Domu Kultury Bydgoskie! w Toruniu, zawodowo zajmuje się animacją kultury w specjalizacji przestrzeni i architektury. Kurator badań artystycznych Obserwatorium Miejskie oraz pomysłodawca Pracowni Społecznego Dizajnu: warsztatu badającego środowisko społeczne Bydgoskiego Przedmieścia. Współtwórca Fundacji Wybudowania: organizacji zajmującej się stykiem etnografii, sztuki, architektury i badań krajobrazowych, zwłaszcza w regionie Pomorza, Warmii i Mazur. Członek grupy artystycznej Grupa nad Wisłą, współpracownik Galerii Miłość. Prywatnie miłośnik regionu ziemi lubawskiej i zapalony cyklista.

 

Zamknięte warsztaty 2.09.2016 w Toruniu

 

Dramaturgia projektu. Temat – działanie.

Każdy projekt to szansa na głębsze, bardziej intensywne dotknięcie tematu wraz z uczestnikami. Projekt nie polega tylko realizacji założonych na początku celów, ale na działaniu opartym na współpracy, do której potrzebujemy przygotować bezpieczny, oparty na równorzędnej relacji grunt. Każdy projekt rozwija się w czasie i w relacji. Zawsze jest punkt startowy, etap poznania się, wspólnego poszukiwania, błądzenia, szukania, by na końcu stworzyć wspólną wypowiedź. Warsztat będzie okazją do uważnego przyjrzenia się założonym procesom projektowym, szukając w nich ważnych momentów i etapów.

 

justyna-sobczykJustyna Sobczyk – pedagożka teatru. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Skończyła podyplomowe studia pedagogiki teatru na Uniwersität der Künste w Berlinie. Stypendystka organizacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa) oraz DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatralnych. Obecnie związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Prowadzi „Teatr 21” .

 

Naruszenie

Strategie i narzędzia stosowane w praktyce artystycznej, rozumiane jako krótkotrwała ingerencja w zastaną przestrzeń/sytuację/społeczność, ukierunkowane na zmianę ich dotychczasowych funkcji. Prezentacja idei w oparciu o zrealizowane projekty artystyczne, wzbogacone materiałami wizualnymi oraz refleksjami krytycznymi z uwzględnieniem przeprowadzonych działań warsztatowych.
Analiza zagadnienia skoncentrowana na jego różnorodności: naruszenie przestrzeni / obiektu / idei, naruszenie ostentacyjne / niezauważalne, naruszenie przez dodanie / usunięcie, naruszenie przez ingerencję / zaniechanie, naruszenie posiadania / własności / mienia / prywatności /
korespondencji / wizerunku / konwencji / schematu.

Rozważania nad porażką – wspólne tworzenie projektu nieidealnego.

 

elzbieta-jablonskaElżbieta Jabłońska – artystka sztuk wizualnych, w latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996 pracuje w Zakładzie Rysunku UMK w Toruniu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością (www.nieuzytkisztuki.pl), projekty aktywizujące różne środowiska (Poręcz, Kijów, Ukraina, 2015) oraz próby kuratorskie (Powtarzam je by doścignąć, Muzeum Sztuki, Łódź, 2009).

 

Konteksty pracy nad projektami

O tym jak i w jakich kontekstach będziemy realizowali konkursowe projekty. Również o tym jak pracujemy na co dzień i czy przybliża nas to do działania w ramach założonych koncepcji edukacji kulturowej. Jakie struktury dla kultury tworzymy i czy świadomość tych struktur coś zmienią? Czego spodziewamy się po zakończeniu projektu zarówno z perspektywy realizujących, jak i w szerszym ujęciu – uczestników, współpracowników, edukatorów.

 

W ramach warsztatów przewidujemy wzajemne konsultacje projektów.

 

grzymi-2Piotr Grzymisławski – teatrolog, dramaturg oraz krytyk teatralny. Wiceprezes Poznańskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Teatralnych. Członek Zarządu HOBO Art Foundation. Jako dramaturg współpracował z Bartoszem Frąckowiakiem przy teatralnym projekcie dokumentalnym Hans Paasche: Groβpolen Hero (2013), z Waldemarem Raźniakiem przy Otellu Williama Shakespeare’a w Teatrze Miejskim w Gdyni (2015) oraz z Rabihem Mroue przy spektaklu Tu Wersalu nie będzie! w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2015). Współpracował również przy spektaklach Happy Project w reżyserii Nigela Charnocka oraz Przesilenia letniego kolektywu artystycznego Wollny/Szwajgier/Przybysz, zrealizowanych w ramach programu kuratorskiego „Stary Browar Nowy Taniec” Art Stations Foundation. Redaktor publikacji o współczesnej polskiej dramaturgii pt. „20/20” (2014) oraz współredaktor antologii najnowszego dramatu polskiego pt. „Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy” (2015). Prowadził zajęcia ze studentami w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM w latach 2009-2014. W sezonie 2011/12 członek komisji artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Publikował w pismach naukowych i teatralnych (m.in. „Przestrzenie teorii”, „Teatr”). Obecnie pełni funkcję Dramaturga w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

 

wiktoria-szczupackaWiktoria Szczupacka – historyczka sztuki, współkoordynatorka projektu Struktury Kultury TPB, absolwentka historii sztuki UAM oraz podyplomowych studiów z ekonomii społecznej na UE w Poznaniu, obecnie doktorantka na IS PAN; zajmuje się sztuką kobiet, krytyką instytucjonalną, relacjami sztuki i III sektora; redaktorka, razem z Agnieszką Pinderą i Anną Ptak, publikacji pod tytułem “Inicjatywy i galerie artystów”; współtwórczyni projektów artystycznych, edukacyjnych oraz społecznych domów kultury w Toruniu.