Struktury Kultury

Objazd 2017

 

Nauczycielko/nauczycielu, animatorze/animatorko, artysto i artystko!

Nie stójcie w miejscu. Zapraszamy na objazd!

Kto zna to uczucie kiedy zdjęcia z projektu wyglądają świetnie, a w rzeczywistości nic się nie udawało? Jaki jest sposób na frekwencję? Co robić kiedy nasz projekt wywołuje konflikt w środowisku lokalnym? Jak radzić sobie z grupą? Jak zachować równowagę pomiędzy zaangażowaniem a życiem prywatnym? Co różni edukację kulturową od kulturalnej? Co po to robimy? O tych i o wielu innych kwestiach chcemy dyskutować z praktykami i na konkretnych przykładach. Dlatego zapraszamy w objazd!

Realizacje projektów dofinansowanych w konkursie Struktury Kultury 2017 dobiegają końca. 6 wyjątkowych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej objęło miejscowości: Bydgoszcz, Czerniewice, Chełmno, Chełmżę, Gzin, Ostromecko, Tucholę, Solec Kujawski, Jabłonowo Pomorskie i inne. Zapraszamy na kulturalną wycieczkę szlakiem miejsc, w których odbywały się działania. Spotkamy się z ich autorami, uczestnikami, wysłuchamy opowieści, wymienimy się doświadczeniami. Objazdy ze Strukturami Kultury to świetna okazja do odwiedzenia interesujących miejsc w naszym województwie. To także szansa na nieformalną dyskusję o artystycznych i edukacyjnych pomysłach, a także możliwość poznania interesujących artystów, animatorów kultury, nauczycieli.

Wszystkim, którzy interesują się edukacją kulturową, myślą o własnych projektach i chcieliby wziąć udział w przyszłorocznym konkursie grantowym Struktur Kultury w szczególności polecamy wyruszenie z nam w teren!

Objazd I – piątek, 20.10.2017 godziny. 11:00-19:00 Trasa: Bydgoszcz – Solec Kujawski – Tuchola – Bydgoszcz

> godz. 11:30-12:30 – Łap Kulturę!/ SOLEC KUJAWSKI

Projekt łączy kulturę i sztukę z nauką. Przeprowadzone zostały lekcje fizyki i matematyki: w teatrze, w filharmonii, w galerii (gra świateł, ekspozycja), w autobusie (gra uczniów na wiolonczeli i gitarze w trakcie jazdy Solec-Bydgoszcz-Solec – rozchodzenie się dźwięków i siła odśrodkowa, zabawa częstotliwością, amplitudą fali dzwiękowej poprzez zmianę wysokości i głośności dzwięku i drgań), na dworcu PKP (przy współpracy z Centrum Aktywności i Edukacji – czytanie fragmentów książek, opowiadań, przy współpracy ze Szkołą Muzyczną – koncert), w studiu nagrań, w plenerze (przystań nad Wisłą), w bibliotece (Centrum Aktywności i Edukacji), Radiowe Centrum Nadawcze (fale radiowe wpływ

na środowisko, człowieka, plusy, minusy). „Łap kulturę” to projekt, który zachęcał do integracji międzypokoleniowej przez spotkania z eksperymentami, doświadczeniami. Po każdej wizycie w teatrze, w operze i innych miejscach, dzieliliśmy się relacją i opinią z innymi za pomocą różnych środków komunikacji, budując tym samym relacje między pokoleniami i mieszkańcami naszej gminy.

Autorki: Małgorzata Walczak, Gabriela Walczak

Fb: https://www.facebook.com/%C5%81AP-Kultur%C4%99-1383121535115577/

> godz. 14:00-16:00 – Kobieta. Wydobywanie/ TUCHOLA

Pomysł projektu nabrał konkretnych kształtów na lekcji języka polskiego, kiedy jedna z uczennic wyjątkowo ucieszyła się, że kolega nazwał ją… „loszką”. A reszta klasy śmiała się serdecznie. Projekt zaadresowany został zatem do dziewcząt w wieku gimnazjalnym, a polegał z jednej strony na bezpośrednim kontakcie gimnazjalistów z bliskimi im kobietami (w celu porozmawiania – według przygotowanego wcześniej arkusza – z kobietami, którym wcześniej tyle uwagi nie poświęcali) oraz na kontakcie z profesjonalistami, którzy pomogli im dokumentować własną pracę i pokazali, że problem kobiecy nie jest fanaberią, a narastającym problemem społecznym. Zaproponowaliśmy konkursy z kobietą w roli głównej, a całe przedsięwzięcie zakończyła konferencja poświęcona… kobietom.

Autorzy: Martyna Olejnik, Tomasz Kotowski

Fb: https://www.facebook.com/kobieta.wydobywanie

> godz. 17:00-19:00 Supermoce ćwiczenia z dziewczyństwa/ BYDGOSZCZ

SUPERMOCE – ćwiczenia z dziewczyństwa to ko/lekcja: 1. wspólna „lekcja” w wakacje dla osób, które do szkoły jeszcze chodzą i dla tych, które już dawno z niej wyszły; 2. kolekcja ćwiczeń bazująca na rekonstrukcji gestów artystycznych artystek, podejmujących temat tożsamości. Aby ułatwić dostęp do Supermocy, w 13 miejscowościach kujawsko-pomorskiego zainicjowana została sieć lokalnych klubów dziewczyńskich, otwartą bez względu na płeć i wiek strukturę, w której dziewczyństwo to stan umysłu i mieszanie kodów, pozwalająca płynnie przechodzić do dojrzałości. W klubach odbyły się „powtórki ze sztuki”. Przy rekonstrukcjach historycznych odtwarzanie historii to przypominanie dla potrzeb publicznych o zwycięskich wydarzeniach. Nasze rekonstrukcje są dla potrzeb prywatnych i przypominają poprzez sztukę o supermocach drzemiących w każdej osobie i o społeczno- kulturowym wpływie na tożsamość.

Autroki: Danuta Milewska, Emilia Wysocka-Stankiewicz

Więcej: http://www.edukacjakulturowa.pl/home/2017/9/24/supermoce-wiczenia-z- dziewczystwa-projekt-w-woj-kujawsko-pomorskim

Fb: https://www.facebook.com/cwiczeniazdziewczynstwa

 

Objazd II – piątek, 27.10.2017 godz. 9:00-19:00

Trasa: Bydgoszcz – Toruń – Jabłonowo Pomorskie – Bydgoszcz

> godz. 9:30-11:30 – Do domu/ TORUŃ

Ideą projektu było spotkanie osób należących do dwóch różnych grup społecznych czyli osób niepełnosprawnych i młodzieży ze szkół prywatnych by podjąć rozważania o uchodźcach. Naszym zamiarem było uruchomienie emocji i ożywienie dyskusji na temat poszukiwania własnego miejsca na ziemi. Poprzez zagłębianie się w temat uchodźstwa chcieliśmy spowodować obopólne przebudzenie zarówno dla uczestników jak i oglądających. Chcieliśmy stworzyć swoiste laboratorium kreatywności, by uruchomić proces uzewnętrznienia twórczych myśli wśród uczestników. Szczególnie zależało nam na tym, aby odbiorcy projektu zrozumieli zagrożenie płynące z rasizmu, ksenofobii, uprzedzeń i szerzenia mowy nienawiści. Efektem końcowym projektu były performense plenerowe. Całość została opowiedziana

za pomocą teatru ożywionej formy. Finałowa prezentacja miała na celu aktywizować nie tylko uczestników poprzez proces tworzenia, ale też widza. Z naszym performensem chceliśmy dotrzeć do takich miejsc, w których tego typu działania nie były dotąd popularne.

Autorzy: Damian Droszcz, Dominika Miękus

Więcej: http://www.edukacjakulturowa.pl/home/2017/9/13/do-domu-performance- spoeczny-o-bezdomnoci-w-woj-kujawsko-pomorskim

> godz. 14:00-17:00 – Kulturalne podwórko/ JABŁONOWO POMORSKIE

„Kulturalne podwórko” to projekt, który zakłada aktywność kulturową uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego oraz ich rodzeństwa, rodziców, dziadków, skoncentrowaną wokół miejsca w centrum Jabłonowa Pomorskiego, które dawniej było targowiskiem miejskim, a obecnie jest miejscem zaniedbanym i opuszczonym. Miejsce to ma jednak pewien potencjał, polegający na tym, że jest to miejsce lubiane przez mieszkańców, powszechnie dostępne (łączy dwie części miasteczka), otoczone starymi murami. znajdują się tam także budynki należące do miasta, które można wykorzystać jako niezbędna infrastrukturę (toalety, budynek pełniący obecnie funkcję magazynu). Projekt zakłada wspólne uczestnictwo uczniów SP wraz z wybraną osobą dorosłą (rodzicem, dziadkiem, rodzeństwem itp.). Podczas trwania projektu chcielibyśmy ożywić to miejsce i jednocześnie, poprzez aktywność uczestników projektu, dostosować to miejsce do potrzeb rodzin i uczynić je ładniejszym. Podczas projektu na „Kulturalnym podwórku” odbędą się warsztaty ceramiczne, warsztaty malarskie, warsztaty tworzenia muralu, warsztaty fotograficzne, warsztaty ogrodnicze oraz warsztaty tworzenia mebli z palet.

Autorki: Anna Berent, Justyna Prajs,

Fb: https://www.facebook.com/KulturalnePodworko/

> godz. 18:00-19:00 – Magiczny świat literatury/ BYDGOSZCZ

Projekt jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, dzieci-rodzice-dziadkowie. Chcemy sprawić aby każde z nich chciało sięgać po książkę z przyjemnością, żeby miało świadomość, że każda przeczytana historia może nauczyć ich czegoś nowego. Dlatego tak ważna w naszym projekcie jest szwedzka literatura dziecięca. W szwedzkich książkach nie ma cenzury, życie przedstawiane jest tam w realistyczny sposób, dzięki temu łatwiej możemy się utożsamić

z bohaterem książki. Wbrew pozorom książki nie uczą tylko dzieci, uczą także nas dorosłych i warto właśnie tą kwestię uświadomić rodzicom i dziadkom. Chcemy również by warsztaty, które zaproponujemy naszym odbiorcą były twórcze i kreatywne, by podczas nich każdy coś stworzył – książkę , listę propozycji czytelniczych dla bibliotek.

Autorki: Anna Krajewska, Aleksandra Wojtecka

Fb: https://www.facebook.com/magicznyswiatliteratury

Udział w objazdach jest bezpłatny. Zapewniamy ciepłe napoje i drobne przekąski. Obowiązuje rejestracja. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres: wiktoria.szczupacka@struktury-kultury.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.