Struktury Kultury

Marzec 2017 | Wyniki naboru

 

Lista zakwalifikowanych uczestników do marcowych warsztatów

Oceny zgłoszeń dokonywała 3-osobowa komisja w składzie:

Ewelina Banaszek – koordynatorka Centrum Praktyk Edukacyjnych (wielkopolskiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura)

Katarzyna Jankowska – koordynatorka Struktur Kultury

Artur Szczęsny – kierownik działu komunikacji w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

MARZEC 2017 | Warsztaty

Na warsztaty zgłosić się mogą jedynie osoby mieszkające/ prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Udział w warsztatach uprawnia do przystąpienia do konkursu grantowego STRUKTURY KULTURY w roku 2017 (proces aplikacyjny: 13.03-14.04.2017)

Blok I: 3-5 marca

Piątek, 3 marca

16:00 – Powitanie

16:15 – 17:15 – Dyskusja Po co Struktury Kultury w szkole? – Piotr Grzymisławski, Wiktoria Szczupacka

17.15 – 17:30 – przerwa kawowa

17:30 – 18:45 – Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej – o projekcie zrealizowanym w ramach Struktur Kultury, wyniki badań i prezentacja scenariusza lekcji – Alina Kaszkur, Wojciech Trempała

19:00 – 20:30 – Spektakl: Romville, reż. Elżbieta Depta

Sobota, 4 marca

10:00 – 13:00 – Od pomysłu do projektu – warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Różyńska

13:00 – 14:30 – Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30 – Teatr w działaniu. Partycypacja, kolektywne tworzenie i pedagogika teatru – warsztaty. Prowadzenie: Dorota Ogrodzka

17:00-19:00 – Konsultacje projektów

19:00 – 20:30 – Spektakl: Romville reż. Elżbieta Depta lub Dybuk reż. Anna Smolar

Niedziela, 5 marca

10:00 – 12:00 – Artystyczne praktyki partycypacyjne i edukacyjne – warsztaty. Prowadzenie: Agata Siwiak

13:00 – 15:00 – Szkoła – przestrzenie twórczego nauczania – wykład. Prowadzenie: Michalina Butkiewicz

15:00 – 16:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – 17:45 – Sztuka i pedagogika społeczna w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego – wykład. Prowadzenie prof. Wiesław Smużny

18:00 – 19:20 – Spektakl: Dybuk

Blok II: 11-12 marca

Sobota, 11 marca

13:00 – 15:00 – Szkoła – przestrzenie twórczego nauczania – wykład. Prowadzenie: Michalina Butkiewicz

15:00 – 16:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – 18:45 – Teatr w działaniu. Partycypacja, kolektywne tworzenie i pedagogika teatru – warsztaty. Prowadzenie: Dorota Ogrodzka

18:45 – 19:45 – Konsultacje projektów

Niedziela, 12 marca

10:30 – 12:45 – Artystyczne praktyki partycypacyjne i edukacyjne – warsztaty. Prowadzenie: Agata Siwiak

13:00 – 16:00 –Od pomysłu do projektu – warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Różyńska

16:00 – 17:00 – Przerwa obiadowa

17:00 – 18:45 – Sztuka i pedagogika społeczna w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego – wykład. Prowadzenie prof. Wiesław Smużny

Blok III: sobota, 18 marca

13:00-13:30 – kwestie formalne regulamin, formularz konkursowy

14:00-16:00 – speed dating – wzajemne konsultowanie projektów między tandemami

16:00-17:00 – konsultacje projektów z koordynatorkami

Blok IV: sobota, 25 marca

13:00-13:30 – kwestie formalne (regulamin, formularz konkursowy)

14:00-16:00 – speed dating – wzajemne konsultowanie projektów między tandemami

16:00-17:00 – konsultacje projektów z koordynatorkami