Struktury Kultury

Marzec 2018 | Wyniki naboru

MARZEC 2018 | Warsztaty

Lista zakwalifikowanych uczestników do marcowych warsztatów

Oceny zgłoszeń dokonywała 4-osobowa komisja w składzie:

Daria Sobik – dramaturg Teatru Polskiego

Karolina Sosińska – koordynatorka programu Struktury Kultury

Paulina Wenderlich – pracowniczka działu promocji i sprzedaży Teatru Polskiego

Mariusz Gołosz – organizator wydarzeń edukacyjno-kulturalnych w województwie górnośląskim

 

„To, czego nie widać i co możemy zobaczyć” (Prowadzenie: Paweł Kula)

Patrząc na zdjęcia staramy się rozpoznać kształt oglądanych na obrazie rzeczy. Widząc barwne, nieostre plamy przypisujemy im nazwy i mówimy: zobacz, to kwiat, to droga, a tamtędy przechodzi człowiek. Trzymając aparat przy oku wydaje się nam, że mamy całkowitą kontrolę nad obrazem jednak fotografia to medium, które pozwala zobaczyć więcej niż jesteśmy w stanie spostrzec.

W trakcie naszego spotkania chciałbym abyśmy wspólnie doświadczyli sytuacji, w której cudze obrazy zaczynają opowiadać naszą historię oraz użyli fotografii do podróży w czasie.

Dialog międzypokoleniowy w działaniach społeczno-kulturalnych. Jak zacząć? Inspiracje, przykłady, refleksja. ( Prowadzenie: Karolina Pluta)

Czego młodzi mogą nauczyć się od seniorów? Czego seniorzy mogą dowiedzieć się od młodych? Jak tworzyć przestrzeń do spotkania różnych pokoleń? Jak w działaniach międzypokoleniowych uniknąć krzywdzących stereotypów, a zamiast tego dostrzec i wzmacniać korzyści płynące dla wszystkich zaangażowanych we wspólne działania.

Podczas warsztatu zastanowimy się czym jest dialog międzypokoleniowy i jak go budować i rozwijać w działaniach społeczno-kulturalnych.

Partnerstwo/ kooperacja/ współpraca czyli jak budować wspólne projekty.

(Prowadzenie Agnieszka Szymańska)

Jak pomysł zamienić w projekt atrakcyjny i rozwijający dla obu stron?

Jak uwzględnić potencjały zespołów w konstruowaniu projektu z obszaru edukacji, animacji społecznej i kulturowej? Co sprzyja a co blokuje wspólne działania? Podczas spotkania, za pomocą działań pedagogiczno – teatralnych przyjrzymy się swojemu podejściu do idei partnerstwa oraz namierzymy korzystne dla zespołów sposoby współdziałania.

„EMPIRIA, KULTURA, EDUKACJA – doświadczanie wartości, barier i szans w projektach edukacyjnych” (Prowadzenie: Alina Kaszkur, Wojciech Trempała)

W części pierwszej spotkania – wykładowej, prelegenci podzielą się na swoimi doświadczeniami z realizacji projektów w zakresie edukacji kulturowej, m.in. „Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej” zrealizowanego w ramach Struktur Kultury oraz projektu „Tolerancja – lubię to!”

Druga część spotkania – o charakterze warsztatowym, odnosić się będzie do poszczególnych etapów realizacji projektu – czyli od samego pomysłu do momentu jego zakończenia.

Jak flow może wpływać na postawy.
(Prowadzenie: Katarzyna Michalska)

Jeśli „popłyniesz” – doznasz przyjemności. Jeśli doznasz przyjemności – zapamiętasz na długo. Jak więc wywołać flow w kontekście edukacyjnym? Jak zaplanować sprzyjającą mu sytaucję? Jak zamienić chwilowe doznanie w potrzebę? Jak sprawić aby uczestnicy wrócili po więcej? Jak sprawić abyś TY chciała/chciał wiecej? Nie mam patentu, ale spore doświadczenie i kilka niepodważalnych dowodów, że edukacja kulturowa potrafi wiele zdziałać.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DLA GRUPY I

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DLA GRUPY II

 

MARZEC 2017 | Warsztaty

Na warsztaty zgłosić się mogą jedynie osoby mieszkające/ prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Udział w warsztatach uprawnia do przystąpienia do konkursu grantowego STRUKTURY KULTURY w roku 2017 (proces aplikacyjny: 13.03-14.04.2017)

Lista zakwalifikowanych uczestników do marcowych warsztatów

Oceny zgłoszeń dokonywała 3-osobowa komisja w składzie:

Ewelina Banaszek – koordynatorka Centrum Praktyk Edukacyjnych (wielkopolskiego operatora programu Bardzo Młoda Kultura)

Katarzyna Jankowska – koordynatorka Struktur Kultury

Artur Szczęsny – kierownik działu komunikacji w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

Blok I: 3-5 marca

Piątek, 3 marca

16:00 – Powitanie

16:15 – 17:15 – Dyskusja Po co Struktury Kultury w szkole? – Piotr Grzymisławski, Wiktoria Szczupacka

17.15 – 17:30 – przerwa kawowa

17:30 – 18:45 – Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej – o projekcie zrealizowanym w ramach Struktur Kultury, wyniki badań i prezentacja scenariusza lekcji – Alina Kaszkur, Wojciech Trempała

19:00 – 20:30 – Spektakl: Romville, reż. Elżbieta Depta

Sobota, 4 marca

10:00 – 13:00 – Od pomysłu do projektu – warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Różyńska

13:00 – 14:30 – Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30 – Teatr w działaniu. Partycypacja, kolektywne tworzenie i pedagogika teatru – warsztaty. Prowadzenie: Dorota Ogrodzka

17:00-19:00 – Konsultacje projektów

19:00 – 20:30 – Spektakl: Romville reż. Elżbieta Depta lub Dybuk reż. Anna Smolar

Niedziela, 5 marca

10:00 – 12:00 – Artystyczne praktyki partycypacyjne i edukacyjne – warsztaty. Prowadzenie: Agata Siwiak

13:00 – 15:00 – Szkoła – przestrzenie twórczego nauczania – wykład. Prowadzenie: Michalina Butkiewicz

15:00 – 16:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – 17:45 – Sztuka i pedagogika społeczna w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego – wykład. Prowadzenie prof. Wiesław Smużny

18:00 – 19:20 – Spektakl: Dybuk

Blok II: 11-12 marca

Sobota, 11 marca

13:00 – 15:00 – Szkoła – przestrzenie twórczego nauczania – wykład. Prowadzenie: Michalina Butkiewicz

15:00 – 16:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – 18:45 – Teatr w działaniu. Partycypacja, kolektywne tworzenie i pedagogika teatru – warsztaty. Prowadzenie: Dorota Ogrodzka

18:45 – 19:45 – Konsultacje projektów

Niedziela, 12 marca

10:30 – 12:45 – Artystyczne praktyki partycypacyjne i edukacyjne – warsztaty. Prowadzenie: Agata Siwiak

13:00 – 16:00 –Od pomysłu do projektu – warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Różyńska

16:00 – 17:00 – Przerwa obiadowa

17:00 – 18:45 – Sztuka i pedagogika społeczna w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego – wykład. Prowadzenie prof. Wiesław Smużny

Blok III: sobota, 18 marca

13:00-13:30 – kwestie formalne regulamin, formularz konkursowy

14:00-16:00 – speed dating – wzajemne konsultowanie projektów między tandemami

16:00-17:00 – konsultacje projektów z koordynatorkami

Blok IV: sobota, 25 marca

13:00-13:30 – kwestie formalne (regulamin, formularz konkursowy)

14:00-16:00 – speed dating – wzajemne konsultowanie projektów między tandemami

16:00-17:00 – konsultacje projektów z koordynatorkami